Vorwort مقدمه

قدرت یادگیری زبان در کودکان و نوجوانان خارق العاده است
تحقیقات نشان داده است که کودکان دو زبانه  مزایای بیشتری در یادگیری زبانهای بعدی دارند و میتوانند بسیاری از اطلاعات کسب شده در یک زبان را به زبان دیگر منتقل کنند به‌شرط آن که بطور جدی و با برنامه‌ای مرتب و پیگیر این کار ادامه یابد
هدف افزودن زبان دوم است یعنی‌ کودک زبان جدید را بدون از دست دادن زبان اول یاد می‌گیرد و از هر دو زبان همزمان در حد بالا استفاده می‌کند. دو زبانی‌ به این نحو عملکرد کلی‌ مثبتی در تمامی مراحل رشد و تکامل کودک دارد.
در غیره اینصورت اگر فقط زبان دوم پیشرفت کند و زبان اول مطابق سن کودک پیشرفت نداشته باشد، این وضعیت میتواند احتمالا در توسعه و فرایند یادگیری بطور کلی‌ تاثیر منفی‌ داشته باشد. برای اطمینان از اینکه دانش آموزان از لحاظ شناخت و دانش در زبان دوم پیشرفت و موفقیت کامل داشته باشند لازم است که در زبان اول رشد و توسعه کافی‌ در زمینه کتبی‌ و شفاهی‌ را داشته باشند
.
علاوه بر آن این نکته نیز مورد تأئید جامعه ‌شناسان است که فرزندان مهاجران خارجی اگر با زبان مادری خود آشنا نباشند و آن را نیاموزند بیشتر دچار بحران‌های روحی و گرفتاری‌های ناشی از دو فرهنگ بودن می‌شوند و شخصیت آنان به طور کامل رشد نمی‌کند..

با کلید زبان مادری طفل ارتباطی متعادل و هماهنگ با فرهنگ قبلی خود برقرار کرده و از آن طریق با دنیای پدر و مادر خود آشنا می‌شود. در عین حال چون زبان کشور جدید خود را نیز آموخته است، لذا نیمی از وجودش را بیگانه و خالی و تهی از مفهوم احساس نمی‌کند.

زبان تنها یکی از مظاهر فرهنگی و وسیله بیان و تعبیر بخشی از فرهنگ است، لذا آن را باید برای شناساندن سایر بخش‌ها و جلوه‌ها به کار گرفت و اطفال را به آداب و رسوم زیبا و جشن‌ها و داستان‌ها و افسانه‌ها و هنر و ادبیات و مظاهر دیگر فرهنگ ایرانی آشنا و علاقمند کرد، به نحوی که به فارسی دانستن افتخار کنند
و بهره‌ بردن از آن همه سرمایه‌های تمدّنی کهن را غنیمت دانند و از عمق دل راضی و خشنود باشند

 

 والدین موظف هستند با تشویق به یادگیری زبان و فرهنگ به فرزند خود در  پیشرفت هویت و بالابردن  عزت نفس او کمک کنند
 آنچه که در زمینه آموزش زبان مادری مهم و ضروری است تصمیمی است قاطع و خستگی ناپذیر همراه با تشویق و ترغیب و ایجاد شوق در کودکان و نوجوانان و 
همکاری دست به دست والدین و آموزگاران
 
زبان مادری پایه و اساس هویت یک شخص است (UNESCO 2003).
کودکان بین المللی، کودکانی نیستند که به همه جا تعلق دارند، بلکه کودکانی هستند که می‌دانند به کجا تعلق دارند، ولی‌ میتوانند در همه جای دنیا، فرهنگ‌ها و زبان‌های دیگر براحتی ارتباط برقرار کنند و جای خود را پیدا کنند.
Ann-Christine Marttinen (Eurocomet 92).